bluse

tale fort og utydeleg

Du må 'kji bluse sossa, eg forstend'e 'kji ko du seii.

Infinitiv
bluse
Presens eintal
blusar
Presens fleirtal
bluse
Preteritum eintal
blusa
Preteritum fleirtal
blusa
Perfektum eintal
blusa
Imperativ eintal
blus!
Imperativ fleirtal
blusi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Jon Kjelleberg (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.05.2010)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (04.12.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.12.2013)
Id fra gammalt system:
9201
Ukjent ord, sikker kjelde