býte sikkå

dele ein ting mellom to eller fleire; bruka berre i fleirtal

Mi vi' býte åkkå a sǿtepli.

Infinitiv
býte sikkå
Presens fleirtal
býte sikkå
Preteritum fleirtal
býtte sikkå
Perfektum fleirtal
býtt sikkå
Imperativ fleirtal
býti dikkå!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (07.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (07.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (03.11.2005)
Id fra gammalt system:
920