travle

streve,ha det travelt, gå

Infinitiv
travle
Presens eintal
travlar
Presens fleirtal
travle
Preteritum eintal
travla
Preteritum fleirtal
travla
Perfektum eintal
travla
Imperativ eintal
travl!
Imperativ fleirtal
travli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.04.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9189