mýle

bruka om andletsuttrykk i samband med å ikkje ville vise at ein er "på låtten"

Infinitiv
mýle
Presens eintal
mýler
Presens fleirtal
mýle
Preteritum eintal
mýlte
Preteritum fleirtal
mýlte
Perfektum eintal
mýlt
Imperativ eintal
mýl!
Imperativ fleirtal
mýli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.04.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9123