smøygle

gøyme seg; td mellom reolane i ein butikk

'An smøygla si undâ, så mi såg' 'an 'kji mei'.

Infinitiv
smøygle
Presens eintal
smøyglar
Presens fleirtal
smøygle
Preteritum eintal
smøygla
Preteritum fleirtal
smøygla
Perfektum eintal
smøygla
Imperativ eintal
smøygl!
Imperativ fleirtal
smøygli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.11.2009)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.09.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.04.2017)
Id fra gammalt system:
8863