stadde

1. setje hesten på stallen
2. late vatnet, drite

1. An lýt stadde hesten ti' kvelds.

Infinitiv
stadde
Presens eintal
staddar
Presens fleirtal
stadde
Preteritum eintal
stadda
Preteritum fleirtal
stadda
Perfektum eintal
stadda
Imperativ eintal
stadd!
Imperativ fleirtal
staddi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.11.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8859