skjile

skimte, sjå såvidt

Infinitiv
skjile
Presens eintal
skjiler
Presens fleirtal
skjile
Preteritum eintal
skjilte
Preteritum fleirtal
skjilte
Perfektum eintal
skjilt
Imperativ eintal
skjil!
Imperativ fleirtal
skjili!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.09.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8798