lave

dette ned; om snø

Snjóren lava néd.

Infinitiv
lave
Presens eintal
lavar
Presens fleirtal
lave
Preteritum eintal
lava
Preteritum fleirtal
lava
Perfektum eintal
lava
Imperativ eintal
lav!
Imperativ fleirtal
lavi!
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Liv Helga Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.08.2009)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (01.09.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.09.2009)
Id fra gammalt system:
8712