mýse

jakte på mus (katten gjer dette)

Infinitiv
mýse
Presens eintal
mýser
Presens fleirtal
mýse
Preteritum eintal
mýste
Preteritum fleirtal
mýste
Perfektum eintal
mýst
Imperativ eintal
mýs!
Imperativ fleirtal
mýsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Jon B. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.03.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8512