hugge

vere til hugnad eller glede

Infinitiv
hugge
Presens eintal
huggar
Presens fleirtal
hugge
Preteritum eintal
hugga
Preteritum fleirtal
hugga
Perfektum eintal
hugga
Imperativ eintal
hugg!
Imperativ fleirtal
huggji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Jon B. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (12.03.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8495