lægje

gjere lågare

Infinitiv
lægje
Presens eintal
lægjer
Presens fleirtal
lægje
Preteritum eintal
lægde
Preteritum fleirtal
lægde
Perfektum eintal
lægt
Imperativ eintal
læg!
Imperativ fleirtal
lægji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (26.02.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8437