kanne innât

setje eit lam eller kje under ei anna mor
Sjå også kanne.

Infinitiv
kanne innât
Presens eintal
kannar innât
Presens fleirtal
kanne innât
Preteritum eintal
kanna innât
Preteritum fleirtal
kanna innât
Perfektum eintal
kanna innât
Imperativ eintal
kann innât!
Imperativ fleirtal
kanni innât!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (12.02.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.06.2016)
Id fra gammalt system:
8383