forlíse

misse, gå glipp av

Dèr forlíste du mykji, då du inkji vill' have av dei kakunn!

Infinitiv
forlíse
Presens eintal
forlíser
Presens fleirtal
forlíse
Preteritum eintal
forlíste
Preteritum fleirtal
forlíste
Perfektum eintal
forlíst
Imperativ eintal
forlís!
Imperativ fleirtal
forlísi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (15.01.2009)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (11.10.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (18.10.2017)
Id fra gammalt system:
8313