dúse

flotte seg, sløse, vere raus

Infinitiv
dúse
Presens eintal
dúsar
Presens fleirtal
dúse
Preteritum eintal
dúsa
Preteritum fleirtal
dúsa
Perfektum eintal
dúsa
Imperativ eintal
dús!
Imperativ fleirtal
dúsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.06.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7987