sére

sortere, skilje ut

Infinitiv
sére
Presens eintal
sérar
Presens fleirtal
sére
Preteritum eintal
séra
Preteritum fleirtal
séra
Perfektum eintal
séra
Imperativ eintal
sér!
Imperativ fleirtal
séri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.05.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7910