túre

1. å vere saman (gut og jente)
2. feste og drikke

Infinitiv
túre
Presens eintal
túrar
Presens fleirtal
túre
Preteritum eintal
túra
Preteritum fleirtal
túra
Perfektum eintal
túra
Imperativ eintal
túr!
Imperativ fleirtal
túri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (12.04.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (31.08.2016)
Id fra gammalt system:
7816
Intern kommentar:
JK 31.08.16 BKR skriver Vere saman gut og gjente, inne ell' ute. Der tar inkje vere anten drykk eller noko usømeleg. Dette orde vert ofte so misstytt 1. Etter Bjug Harstad.