sagge

1. rusle sakte; om personar
2. gå sakte; om kverna i kvernhuset

Infinitiv
sagge
Presens eintal
saggar
Presens fleirtal
sagge
Preteritum eintal
sagga
Preteritum fleirtal
sagga
Perfektum eintal
sagga
Imperativ eintal
sagg!
Imperativ fleirtal
saggji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.02.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (07.02.2008)
Id fra gammalt system:
7701