martéle

1. fare hardt med (t.d. skade) ein annan person
2. arbeide svært hardt

1.
2. 'An martéla si ti' i skógjæ, så 'an varte plent gorrtròta kverrt kveld.

Infinitiv
martéle
Presens eintal
martélar
Presens fleirtal
martéle
Preteritum eintal
martéla
Preteritum fleirtal
martéla
Perfektum eintal
martéla
Imperativ eintal
martél!
Imperativ fleirtal
martéli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Ord med utanlandsk opphav
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.11.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.11.2008)
Id fra gammalt system:
7599