trevle

streve (det går tungt)

Infinitiv
trevle
Presens eintal
trevlar
Presens fleirtal
trevle
Preteritum eintal
trevla
Preteritum fleirtal
trevla
Perfektum eintal
trevla
Imperativ eintal
trevl!
Imperativ fleirtal
trevli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.11.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7589
Intern kommentar:
Gjeld berre kvende? Dette står i notatane. SB.