bræle

brøle, rope høgt

Infinitiv
bræle
Presens eintal
brælar
Presens fleirtal
bræle
Preteritum eintal
bræla
Preteritum fleirtal
bræla
Perfektum eintal
bræla
Imperativ eintal
bræl!
Imperativ fleirtal
bræli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.10.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.10.2007)
Id fra gammalt system:
7520