skjeivre

1. gå ustøtt
2. ha dårleg kroppskontroll; gjeld både føter og hender

Infinitiv
skjeivre
Presens eintal
skjeivrar
Presens fleirtal
skjeivre
Preteritum eintal
skjeivra
Preteritum fleirtal
skjeivra
Perfektum eintal
skjeivra
Imperativ eintal
skjeivr!
Imperativ fleirtal
skjeivri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.10.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7510