semje

å semje opp - å kvesse, "setje opp", slipe

Infinitiv
semje
Presens eintal
semje
Presens fleirtal
semjer
Preteritum eintal
semde
Preteritum fleirtal
semde
Perfektum eintal
semt
Imperativ eintal
semj!
Imperativ fleirtal
semji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (28.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (28.08.2007)
Id fra gammalt system:
7249
Intern kommentar:
Holen: Her kan ein diskutere om ein skal skrive ordet "semje opp" i staden for berre "semje", men eg tykte det vart noko rart å ha med "opp" i alle bøyingsformer. Kan eg ha det slik som eg har gjort, at "opp" er med først i forklåringa? Særs usikker på bøyinga.