syvje

vere svevnug
Sjå også syvjug'e.

Da fóre ti' syvje, bògó; det va' seint, å da ha' havt an tung'e dag'e.

Infinitiv
syvje
Presens eintal
syvjar
Presens fleirtal
syvje
Preteritum eintal
syvja
Preteritum fleirtal
syvja
Perfektum eintal
syvja
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (27.08.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (18.11.2015)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.07.2016)
Id fra gammalt system:
7216
Intern kommentar:
KKH: Tarald Nomeland: "Støylen syvjar i dimme kvell".
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål