kvate

mase

Infinitiv
kvate
Presens eintal
kvatar
Presens fleirtal
kvate
Preteritum eintal
kvata
Preteritum fleirtal
kvata
Perfektum eintal
kvata
Imperativ eintal
kvat!
Imperativ fleirtal
kvati!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.08.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6983