hessríse

å reise seg slik som hesten; med å reise seg på framføtene fyrst

Infinitiv
hessríse
Presens eintal
hessrís'e
Presens fleirtal
hessríse
Preteritum eintal
hessrise
Preteritum fleirtal
hessrise
Perfektum eintal
hessrisi
Imperativ eintal
hessrís!
Imperativ fleirtal
hessrísi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.08.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6975