matreie

lage seg enkel mat når ein t.d. er ute på arbeid

Infinitiv
matreie
Presens eintal
matreiar
Presens fleirtal
matreie
Preteritum eintal
matreia
Preteritum fleirtal
matreia
Perfektum eintal
matreia
Imperativ eintal
matrei!
Imperativ fleirtal
matreii!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.08.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6947