lauve

hogge greiner av tre, binde dei i hop og få dei under tak, bruka til dyrefor
Sjå også lauvkjerv'e.

Nò mòge mi lauve denne vika, for vente mi lenge, så kan det vare så seint at lauvi gúlnar.

Infinitiv
lauve
Presens eintal
lauvar
Presens fleirtal
lauve
Preteritum eintal
lauva
Preteritum fleirtal
lauva
Perfektum eintal
lauva
Imperativ eintal
lauv!
Imperativ fleirtal
lauvi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (10.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
691