lavre

vere slepphendt, uforsiktig, fare noko fort så ein øydelegg, dårleg motorikk
Sjå også lavr'e og lavren.

Nò må du 'kji lavre å fǿre sund'e mei'´, bóa! Såvi hèv' allstǿtt vòre lavren å únýten i hondó.

Infinitiv
lavre
Presens eintal
lavrar
Presens fleirtal
lavre
Preteritum eintal
lavra
Preteritum fleirtal
lavra
Perfektum eintal
lavra
Imperativ eintal
lavr!
Imperativ fleirtal
lavri!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (12.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (15.01.2005)
Id fra gammalt system:
690