a hegne ting

verd å hegne om

Uttrykk
a hegne ting
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (25.07.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
6862
Intern kommentar:
Holen: Bør "hegne" også inn som eit ord, med link til dette uttrykket?