avfarast

eldast, visne bort

Taddeiv hèv' avfarest mykji det seiste åri.

Infinitiv
avfarast
Presens eintal
avfèrst
Presens fleirtal
avfarast
Preteritum eintal
avfórest
Preteritum fleirtal
avfórest
Perfektum eintal
avfarest
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Jon Kjelleberg (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (19.07.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.10.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.10.2013)
Id fra gammalt system:
6841
Intern kommentar:
KKH: Sjå på bøygjingi. 30.10.13: Gruppa er i tvil om bøyinga.