ageleg (H)

svær, skræmande
Sjå også agelèg'e (V).

Hankjønn
ageleg
Hokjønn
ageleg
Inkjekjønn
agelegt
Fleirtal
ageleg
Komparativ
agelegare
Superlativ
agelegaste
Bunden
 
Hankjønn
ageleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
ageleg
Komparativ hankjønn
agelegare
Superlativ hankjønn
agelegaste
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (19.07.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.01.2010)
Id fra gammalt system:
6834