tasmast

helst bruka om eldre / sjuke folk som vert veikare og dårlegare etter kvart
Sjå også tasmen.

An tasmast mei' ti' gamlare an vari.

Infinitiv
tasmast
Presens eintal
tasmast
Presens fleirtal
tasmast
Preteritum eintal
tasmast
Preteritum fleirtal
tasmast
Perfektum eintal
tasmast
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (12.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (03.11.2005)
Id fra gammalt system:
682