rake

rake høy, gras, kvist, lauv o.l.med rive
Sjå også rake seg og ríve.

Det æ fórt å få blému 'å hondó itt an rakar forotta hanska.

Infinitiv
rake
Presens eintal
rakar
Presens fleirtal
rake
Preteritum eintal
raka
Preteritum fleirtal
raka
Perfektum eintal
raka
Imperativ eintal
rak!
Imperativ fleirtal
rakji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (10.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (11.01.2005)
Id fra gammalt system:
679