krupne

drage seg i hop, skrumpe inn, minke

Trématrialen krupnar itt 'an turkar. Stidder 'an inn vasketempratúren for håg'e, kunne klæí krupne.

Infinitiv
krupne
Presens eintal
krupnar
Presens fleirtal
krupne
Preteritum eintal
krupna
Preteritum fleirtal
krupna
Perfektum eintal
krupna
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna , Klede og sko
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (10.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.08.2006)
Id fra gammalt system:
678