skjǿve

1. ta av eit lag eller td torve
2. skjere djupt

1. 'An skjǿvde av a torve ti' å have på høystakkjæ.
2. Eg skjǿvde n'i tommen mæ nívæ, så eg laut leggje skjǿvâ ivi å fæsle meg.

Infinitiv
skjǿve
Presens eintal
skjǿver
Presens fleirtal
skjǿve
Preteritum eintal
skjǿvde
Preteritum fleirtal
skjǿvde
Perfektum eintal
skjǿvt
Imperativ eintal
skjǿv!
Imperativ fleirtal
skjǿvi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Bjørgulv Holen (17.07.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (10.03.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.05.2012)
Id fra gammalt system:
6779
Intern kommentar:
Tyding 2: Tarald Nomeland.