tulle (V)

tralle; oftast slåttar (dette var vanleg i gammal tid, før fela vart vanleg å bruke i Setesdal)
I Hylestad seier ein "tralle".

'U va' så gó' ti' tulle slåttan.

Infinitiv
tulle
Presens eintal
tullar
Presens fleirtal
tulle
Preteritum eintal
tulla
Preteritum fleirtal
tulla
Perfektum eintal
tulla
Imperativ eintal
tull!
Imperativ fleirtal
tulli!
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Musikk, song og dans
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Bjørgulv Holen (17.07.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (16.01.2008)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.10.2008)
Id fra gammalt system:
6776