stíge

1. stige, gå eit steg
2. auke i pris / verdi

1. 'U steig så stutt.
2. 'An kaupte si ný'e bíl'e fyre jól, for 'an reikna at prísan stige nýår.

Infinitiv
stíge
Presens eintal
stíg'e
Presens fleirtal
stíge
Preteritum eintal
steig
Preteritum fleirtal
stige
Perfektum eintal
stigji
Imperativ eintal
stíg!
Imperativ fleirtal
stígji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (12.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (19.01.2013)
Id fra gammalt system:
675