vigge (H)

rikke, lee

Infinitiv
vigge
Presens eintal
viggar
Presens fleirtal
vigge
Preteritum eintal
vigga
Preteritum fleirtal
vigga
Perfektum eintal
vigga
Imperativ eintal
vigg!
Imperativ fleirtal
viggji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.07.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6679