kjinnslétte

lage "kinningar" på båe sider av eit hogg (lapt) når ein laftar eit hus

Infinitiv
kjinnslétte
Presens eintal
kjinnsléttar
Presens fleirtal
kjinnslétte
Preteritum eintal
kjinnslétta
Preteritum fleirtal
kjinnslétta
Perfektum eintal
kjinnslétta
Imperativ eintal
kjinnslétt!
Imperativ fleirtal
kjinnslétt!
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.07.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6671