sjarvle

gå ustøtt
Sjå også sjarvlen.

Infinitiv
sjarvle
Presens eintal
sjarvlar
Presens fleirtal
sjarvle
Preteritum eintal
sjarvla
Preteritum fleirtal
sjarvla
Perfektum eintal
sjarvla
Imperativ eintal
sjarvl!
Imperativ fleirtal
sjarvli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (02.05.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (02.05.2007)
Id fra gammalt system:
6572