hýse

gjeve husrom

Infinitiv
hýse
Presens eintal
hýser
Presens fleirtal
hýse
Preteritum eintal
hýste
Preteritum fleirtal
hýste
Perfektum eintal
hýst
Imperativ eintal
hýs!
Imperativ fleirtal
hýsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (12.03.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
6513