klíve

klatre

Infinitiv
klíve
Presens eintal
klív'e
Presens fleirtal
klíve
Preteritum eintal
kleiv
Preteritum fleirtal
klive
Perfektum eintal
klivi
Imperativ eintal
klív!
Imperativ fleirtal
klívi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (11.03.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
6504
Intern kommentar:
Holen. Stod ikkje noko forklåring på arket, men eg går ut frå at de meiner "klatre".