sanne

bruka i uttrykket sanne etti

Eg fær alli sagt nåkå, eg må barre sanne etti.

Infinitiv
sanne
Presens eintal
sannar
Presens fleirtal
sanne
Preteritum eintal
sanna
Preteritum fleirtal
sanna
Perfektum eintal
sanna
Imperativ eintal
sann!
Imperativ fleirtal
sanni!
Registrerings­grunn
"Nynorsk" - truleg slettast ("svartlista")
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Dette ordet er ikkje å rekne som dialektord frå Valle kommune og kan truleg slettast. Ordet er berre tilgjengeleg for innlogga brukarar av www.vallemal.no.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (27.02.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (26.09.2018)
Id fra gammalt system:
6441
Intern kommentar:
Holen: Uttrykket "sanne etti" stod på arket. Eg legg då som regel au inn verbet for seg, med link til uttrykket og vice versa. Sanne kan vel au tyde noko anna, som de kan lage ei forklåring til: I gamalt or setesdal står det ei soge om tussane, "dei som sanna det og meinte det, varte jevla, dei som sanna det og ikkje meinte det, varte tussa". Dersom dette er ei form som vert bruka enno, bør det inn som forklåring på dette ordet, og dømet bør bytast ut.