surpe

søle nedover seg med mat ("føre n'ive seg")

Infinitiv
surpe
Presens eintal
surper
Presens fleirtal
surpe
Preteritum eintal
surpa
Preteritum fleirtal
surpa
Perfektum eintal
surpa
Imperativ eintal
surp!
Imperativ fleirtal
surpi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (23.02.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
6427