skòldrikke

drikke så fort at ein mest ikkje rekk å svelgje
Sjå også drikke og skòle.

No som di æ så sveitte å tysste, mòg' di passe så di inkji skòldrikke.

Infinitiv
skòldrikke
Presens eintal
skòldrikk'e
Presens fleirtal
skòldrikke
Preteritum eintal
skòldrakk
Preteritum fleirtal
skòldrukke
Perfektum eintal
skòldrukkji
Imperativ eintal
skòldrikk!
Imperativ fleirtal
skòldrikkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (18.02.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.02.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.02.2007)
Id fra gammalt system:
6392