renne

1. renne
2. røme / springe unna

1. Vatni renn'e i bekkjæ.
2. Då den hin tók níven, rann 'an.

Infinitiv
renne
Presens eintal
renn'e
Presens fleirtal
renne
Preteritum eintal
rann
Preteritum fleirtal
runne
Perfektum eintal
runni
Imperativ eintal
renn!
Imperativ fleirtal
renni!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (22.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.02.2011)
Id fra gammalt system:
624