klauvstæle

kile stålet inn i jarnet når ein smir

Øksa å níva ljóte klauvstælast.

Infinitiv
klauvstæle
Presens eintal
klauvstæler
Presens fleirtal
klauvstæle
Preteritum eintal
klauvstælte
Preteritum fleirtal
klauvstælte
Perfektum eintal
klauvstælt
Imperativ eintal
klauvstæl!
Imperativ fleirtal
klauvstæli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.04.2006)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (24.04.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6204