snysjast (V)

å misse hår; helst bruka om dyr

Pusi snustest harlegt i vår då 'an kasta vetrepelsen.

Infinitiv
snysjast
Presens eintal
snyst
Presens fleirtal
snysjest
Preteritum eintal
snustest
Preteritum fleirtal
snustest
Perfektum eintal
snust
Perfektum fleirtal
snust
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Kropp og helse (menneske) , Dyr
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.03.2006)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (20.03.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (24.01.2007)
Id fra gammalt system:
6151
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål