hélake

1. lure seg unna, ikkje ville vere med på noko som ein skal vere med på (t.d. dugnad)
2. halde att, drive mindre på, stríke
Somme seier "hælake".

1. Da æ leie ti' hélake, desse tvei svaddan.
2. Det kan ingjen hélake ska' an røkkje mykji.

Infinitiv
hélake
Presens eintal
hélakar
Presens fleirtal
hélake
Preteritum eintal
hélaka
Preteritum fleirtal
hélaka
Perfektum eintal
hélaka
Imperativ eintal
hélak!
Imperativ fleirtal
hélakji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (28.01.2006)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (24.04.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (17.08.2011)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (25.08.2021)
Id fra gammalt system:
6105
Intern kommentar:
Tyding 2 Tarald Nomeland BKR og KKH: Hælake. BKR: "mæ konnæ hev eg allstøtt tort hælaka sa møyrsmøybroer ass papa"