munke

1. bruka i munke mylse
2. arbeide seint / forsiktig

2. 'Am munka å arbeidde nåkå líti, om 'an va' gåmål'e.

Infinitiv
munke
Presens eintal
munkar
Presens fleirtal
munke
Preteritum eintal
munka
Preteritum fleirtal
munka
Perfektum eintal
munka
Imperativ eintal
munk!
Imperativ fleirtal
munkji!
Ordklasse
Verb
Emne
Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.01.2006)
Id fra gammalt system:
6048